Taking a short break – Rövid szünetet tartunk – Pauzička

We had a great time on Wednesday at Klub Barrande (photos soon), and we want to say big thanks to those who came and to all our listeners wherever on the world, for everything so far!
Szerdán remekül éreztük magunkat a Klub Barrandében (fotók hamarosan), és szeretnénk nagy-nagy köszönetet mondani mindazoknak, akik eljöttek, valamint minden kedves hallgatónknak bárhol a világon, az eddigiekért!
Měli jsme skvělý čas ve středu v Klubu Barranda (fotky brzy), a chceme říci velký dík těm, kteří přišli a všem našim posluchačům kdekoli na světě, za všechno!

img_20160920_132925

The Fililibi Projekt is taking a short break, but we will be back soon, performing again. If not sooner, in the end of August in the Czech Republic, playing at the summer camp of the Hungarian community.
A Fililibi Projekt rövid szünetet tart, de hamarosan visszatér, újra fel fog lépni. Ha előbb nem, akkor augusztus végén a Csehoszágban, a magyar közösség nyári táborában játszunk. 
Fililibi Projekt bere krátkou přestávku, ale budeme se brzy opět vede. Pokud ne dříve, na konci srpna v České Republice, hrát na letním táboře maďarské komunity.

BOOKING

In the meantime, for sure you want to keep us in your hearts 🙂 To make this easier,  you can now download some of our songs. This is a concert recording, from April 2014, at Klub Ryba na Ruby, Prague.
Addig is biztos, hogy szeretnél minket megtartani a szívedben 🙂 Ennek megkönnyítésére most letöltheted néhány dalunkat. Ez egy koncertfelvétel: április 2014, Klub Ryba na Ruby, Prága.
Do té doby, určitě budete chtít, aby nám ve vašich srdcích 🙂 Aby to bylo jednodušší, nyní můžete stáhnout některé z našich písní. Jedná se o záznam koncertu, od dubna 2014 v Klubu Ryba na Ruby v Praze.

Pay As You Want: you can buy the full album or any songs, for any price that it is worth for you – and with how much you would like to contribute to our work. Your support helps Andrea to travel safe on the road (she is going now to Andalusia), and the Fililibi bird to keep flying and singing so that we can meet you again. Thanks a lot!
Pay As You Want: meg lehet vásárolni a teljes albumot vagy egy-egy dalt, annyiért, amennyit neked megér – és amennyivel szeretnél hozzájárulni a munkánkhoz. A támogatásod segíti Andreát, hogy biztonságosan utazzon (ő most Andalúziába megy), és hogy a Fililibi madár továbbra is repüljön, énekeljen, és  újra találkozhassunk veled. Nagyon köszönjük!
Pay As You Want: můžete koupit celé album nebo jakékoliv skladby, za každou cenu, že to stojí za to pro vás – a s tím, kolik byste chtěli přispět k naší práci. Vaše podpora pomáhá Andrea cestovat bezpečně (ona se chystá nyní Andalusie) a Fililibi pták udržet létání a zpěv
takže můžeme opět setkat. Moc díky!

When you download (some of) our songs, you will also get updates from us, surprise bonuses, nice photos from Andalusia.
Ha letöltöd egy vagy több dalunkat, akkor kapsz tőlünk híreket, meglepetés bónuszokat, szép képeket Andalúziából.
Když si stáhnete (některé) naše písně, budete také získat aktualizace od nás překvapí bonusy, pěkné fotky z Andalusie.

Here is the link again to our album / Itt az albumunk linkje meg egyszer / Zde je odkaz znovu k našemu album

Be well, see you soon!
Légy jó, hamarosan találkozunk!
Měj se dobře, uvidíme se brzy!

 Ágnes, Andrea, Jarda

(Napsal uživatel Andrea, českém překladu pomocí Google – doufejme, že to je pochopitelné…)

Fililibi Project Concert Calendar

FILILIBI Facebook       Instagram      Twitter

About     Rólunk      O nás     Calendar     Contact     Music     Photo     Video

Advertisements

One thought on “Taking a short break – Rövid szünetet tartunk – Pauzička

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s